Izobraženi finančni potrošniki so bolj sposobni sprejemati finančne odločitve glede na svoje potrebe in se pri tem zavedajo tveganj


4 osnovni koraki za vlaganje:
Držite se osnovnih pravil:
Določite proračun za naložbe Poslujte samo z licenciranimi ponudniki
Upoštevajte tveganja Preberite vso dokumentacijo, preden jo podpišete
Primerjajte Beležite pogovore
Preverite stroške - razumevanje stroškov, ki jih plačate, je ključno pri naložbah! Hranite dokumentacijo


Ena izmed temeljnih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je varstvo vlagateljev in skrb za nemoteno delovanje kapitalskega trga v Republiki Sloveniji. Da bi bilo za vlagatelje in varnost njihovega premoženja čim bolje poskrbljeno, je potrebno, poleg varovanja njihovih pravic, nameniti posebno pozornost tudi njihovemu izobraževanju in informiranju o finančnih instrumentih in trgih, da bi ti lahko sprejemali ustrezne investicijske odločitve in se izogibali morebitnim pastem.


Nazaj na vrh