Pridobite čim več informacij o ponudniku

Pridobite čim več informacij o ponudniku, vključno s preteklimi poslovnimi rezultati in izkušnjami vlagateljev 
 
Pri raziskovanju finančnega področja so na voljo številne informacije, s katerimi si lahko pomagate pri izboru ponudnika finančnih produktov. To so: 

Finančne revije: s prebiranjem finančnih revij, ki vsebujejo koristne nasvete za upravljanje osebnega premoženja, lahko posameznik pride do ustrezne rešitve, ki mu bo pomagala uresničiti njegove cilje in izbrati ustreznega ponudnika finančnega produkta. 

Knjige: posameznik jih lahko poišče v knjižnicah ali kupi v knjigarnah. 

Internet: na internetu imajo različne finančne institucije svoje spletne strani, kjer je nazorno opisana ponudba njihovih finančnih produktov, ki je primerna za posamezne tipe vlagateljev. Resne finančne institucije z ustreznimi dovoljenji nadzornih organov imajo vzpostavjlene tudi primerne spletne strani, kjer je mogoče najti informacije, ki jih vlagatelj ali potencialni vlagatelj pri sprejemanju odločitev potrebuje. Navedeno navadno ni mogoče trditi za ponudnike finančnih produktov oziroma storitev, ki dovoljenj za opravljanje storitev niso pridobili.

Časopisi, radio, teletekst: dnevno sveže novice je mogoče pridobiti v dnevnih časopisih. Tudi radio in teletekst preko poslovnih poročil in specializiranih finančnih oddaj obveščata o pomembnih vsakodnevnih informacijah. 

Seminarji in predavanja: Na voljo je vedno več ponudbe seminarjev, tudi spletnih in predavanj s finančnega področja. Obiski tovrstnih seminarjev so koristni, saj je mogoče pridobiti številne informacije o ponudnikih finančnih produktov. A pozor, pogosto so lahko organizirani seminarji zgolj oblika novačenja novih, slabo poučenih vlagateljev, v naložbe, ki zanje niso primerne.

Nasveti strokovnjakov s finančnega področja: Priporočljivo je tudi posvetovanje s strokovnjaki, ki imajo s področja osebnih financ več znanja in izkušenj. To so lahko znanci, ki prav tako raziskujejo finančno področje, zavarovalni agenti, finančni svetovalci in podobno. Tudi pri izbiri strokovnjakov pa je potrebno biti pozoren na njihovo pridobljeno znanje, njihove izkušnje ter zgodovino njihovega delovanja. Ni vse zlato, kar se sveti.
 

Ne pozabite preveriti, ali ima izbrani ponudnik dovoljenje nadzornega organa (ATVP, Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor ali pristojnega organa druge države).
Osem zlatih pravil investiranjaAgencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30