Banka Slovenije

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije (ZBS) 25. junija 1991. Je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni in pri opravljanju svojih nalog po ZBS niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se ne smejo nanje obračati po navodila ali usmeritve.

Od uvedbe evra 1. januarja 2007 Banka Slovenije pri uresničevanju svojih nalog v celoti upošteva določila statuta ESCB in ECB (European Central Bank).  


Naloge BS so med drugim naslednje:

  • oblikuje in uresničuje denarno politiko in denarni nadzor,
  • je odgovorna za splošno likvidnost bančnega sistema,
  • sodeluje pri transakcijah na deviznih in finančnih trgih,
  • sprejema v depozit sredstva bank in hranilnic,
  • odpira račune bankam in hranilnicam,
  • ureja plačilne sisteme,
  • oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za varno in skrbno poslovanje bank in hranilnic ter izvaja pregled nad delovanjem plačilnih in poravnalnih sistemov.

 Več o Banki Slovenije na tej spletni povezavi.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30