Agencija za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je nadzorni organ, ki opravlja funkcijo nadzora nad zavarovalnicami, da bi zagotovila stabilnost, zanesljivo delovanje zavarovalništva ter zaupanje zavarovancev v zavarovalni trg. AZN je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zavarovalništvu, s svojim delom je začela 1. junija 2000.

Cilji AZN so zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju, varovanje interesov zavarovancev in omogočanje delovanja zavarovalnega gospodarstva ter pozitivno vplivanje tega na celotno gospodarstvo.


Naloge in pristojnosti AZN so naslednje:
 

  • izdaja dovoljenj, soglasij, mnenj, odločb in odredb zavarovalnicam, zavarovalno-zastopniškim družbam, zavarovalno-posredniškim družbam, zavarovalnim zastopnikom in posrednikom, bankam za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja, Slovenskemu zavarovalnemu združenju, zavarovalnicam v zavarovalniški skupini, pokojninskim družbam;
  • spremljanje, zbiranje in preverjanje poročil in obvestil zavarovalnic in drugih oseb, ki so po določbah Zakona o zavarovalništvu oziroma drugih zakonov dolžne poročati AZN oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
  • opravljanje pregledov poslovanja zavarovalnic in pokojninskih družb in izrekanje ukrepov nadzora po Zakonu o zavarovalništvu;
  • priprava in izdaja splošnih aktov na podlagi Zakona o zavarovalništvu.

 


Več o AZN si lahko preberete na tej spletni strani.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30