IOSCO

IOSCO je mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev, ustanovljeno leta 1983, s sedežem v Madridu.


Osnovni cilji te organizacije so:
 

  • medsebojno sodelovanje pri utrjevanju visokih standardov regulacije z namenom doseganja pravičnih, učinkovitih in zakonitih trgov vrednostnih papirjev,
  • izmenjava informacij o izkušnjah posameznih nadzornikov, z namenom pospeševanja razvoja domačih trgov,
  • poenotenje delovanja članic z namenom uveljavitve standardov in učinkovitega nadzora nad mednarodnimi transakcijami z vrednostnimi papirji,
  • omogočanje dostopa do medsebojne pomoči pri utrjevanju integritete trgov z doslednim uveljavljanjem standardov in učinkovitega ukrepanja v primeru kršitev.

 ATVP je redna članica organizacije od leta 1996 dalje, v njenem okviru je članica treh odborov, in sicer Presidential Committee, European Regional Committee in Emerging Markets Committee. Tudi izmenjava informacij med članicami IOSCO poteka na podlagi določb večstranskega sporazuma IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU). Najpomembnejši instrument za izboljšanje in razvoj medsebojnega komuniciranja med članicami, za zmanjševanje globalnih sistemskih tveganj in zaščito investitorjev z zagotavljanjem učinkovitih in preglednih trgov vrednostnih papirjev so principi IOSCO (Objectives and Principles of Securities Regulation). IOSCO nudi tudi tehnično pomoč svojih članicam, predvsem iz držav z razvijajočimi trgi vrednostnih papirjev.

Na svojih spletnih straneh ima IOSCO objavljen seznam držav, ki so članice te organizacije in sodelujejo pri zagotavljanju visokega standarda delovanja trga vrednostnih papirjev s pripravo skupnih smernic, ki se nanašajo na predmetno področje.

Pomemben del svojih aktivnosti IOSCO posveča tudi varstvu vlagateljev. V ta namen na svojih spletnih straneh objavlja tudi seznam opozoril javnosti v zvezi s posameznimi podjetji, ki v državah članicah IOSCO opravljajo investicijske storitve in posle pa za to niso pridobila ustreznih dovoljenj nadzornih organov ali pa se celo izdajajo za podjetja, ki takšna dovoljenja imajo (takoimenovani kloni). Poleg opozoril IOSCO objavlja še druge dokumente na temo varovanja pravic vlagateljev. Več o delovanju IOSCO preberite tu.Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30