Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
ČISTA VREDNOST SREDSTEV VZAJEMNEGA SKLADA
Vrednost sredstev vzajemnega sklada zmanjšana za vrednost obveznosti vzajemnega sklada.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30