Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
ŠPEKULACIJA
Ravnanje, ki je usmerjeno v pridobitev dobička na podlagi pričakovanih cenovnih razlik, posebej pri finančnih instrumentih, devizah, nepremičninah, blagu ipd. Pri padajočih borznih tečajih kupuje špekulant vrednostne papirje v prepričanju, da bo tečaj v prihodnje narasel, in nasprotno.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30