Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
GLOBINA TRGA
Izraz, ki predstavlja vpogled v celotno ponudbo in povpraševanje na trgu, t.j. prikazuje vsa nakupna in prodajna naročila, ki so v določenem trenutku vnesena v trgovalni sistem organiziranega trga.
GOLJUFIJA
Kaznivo dejanje, kjer nekdo sebi ali drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti, in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.
GOSPODARJENJE
Investicijska storitev oziroma posel, ki predstavlja upravljanje portfeljev, ki vključujejo finančne instrumente, v skladu s pooblastili strank, na podlagi posamične presoje za vsako od strank.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30