Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
RAZPRŠITEV
Razdelitev sredstev v različne oblike naložb (finančni instrumenti, valute, blago, plemenite kovine, nepremičnine, premičnine) z namenom zmanjševanja izpostavljenosti tveganjem.
REGISTRSKI ČLAN
Oseba, ki je udeležena pri vodenju računov vrednostih papirjev pri KDD.
REGISTRSKI RAČUN
Prehodni račun pri KDD, ki ga ne vodi noben registrski član. Gre za prehodni račun, dokler imetnik vrednostnih papirjev ne izbere registrskega člana, ki bo vodil njegov račun ter vrednostnih papirjev ne prenese na tak račun.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30