Kalkulator – Prejemki in izdatki

Da boste lahko realno ocenili svojo sposobnost za investiranje, organizirali svoje izdatke ter dosegli želene investicijske cilje si lahko pomagate s kalkulatorjem, ki izračunava razliko med prejemki in izdatki.

KATEGORIJA ZNESEK
Prihodki iz dela
Prejete dividende/dobiček
Prejete obresti
Prejeta najemnina
Pokojnina
Otroški dodatek
Druga državna podpora
Žepnina
Prejeto posojilo
Drugo
SKUPAJ PRIHODKI
Plačana najemnina
Plačilo stanovanjskega kredita
Davki
Stanovanjska zavarovanja
Drugo
Izdatki za nepremičnine
Elektrika
Kurjava
Voda
Komunalne storitve
Telekomunikacijske storitve
Internetne storitve
Potovanja / Izleti
Izobraževanje
Zdravstvene storitve
Prevozni stroški
Drugo
Izdatki za osnovne storitve
Hrana
Pijača
Oblačila in osebna nega
Pohištvo
Gospodinjski aparati
Prevozna sredstva
Športne aktivnosti
Hišne živali
Drugo
Izdatki za osnovne dobrine
Kreditne kartice
Posojila
Drugo
Odplačevanje dolgov
Izdatki za popravila / servisi
Drugo
Skupaj izdatki
RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30