Določite svoje naložbene cilje v skladu s svojim finančnim stanjem

Določite takšno strategijo za dosego začrtanih ciljev, da lahko svoje dosežke ovrednotite oziroma spremljate njihov napredek, in določite realen časovni okvir, ki bo upošteval naslednje dogodke: 

  • nakup lastne nepremičnine, 
  • upokojitev, 
  • pomoč zakoncu in otrokom, 
  • povečanje dodatnega dohodka, 
  • zmanjšanje davčne obremenitve.


Spodaj je navedenih nekaj korakov, s pomočjo katerih boste lažje dosegli vaše zastavljene cilje:

1. Razvrstite cilje po pomembnosti

Zagotovite si ustrezno višino rezervnega sklada, iz katerega boste lahko črpali potrebna sredstva v primeru neugodnih življenjskih dogodkov (nezgoda, smrt, izguba zaposlitve). K temu lahko pripomorejo tudi naložbe v različne vrste zavarovanj, ki jih je mogoče skleniti v ta namen. Tudi varčevanje za starost bo verjetno imelo prednost pred špekuliranjem pri trgovanju s finančnimi instrumenti.

2. Preglejte trenutno stanje vaših financ

Uskladite vaše želje, potrebe in cilje z vašim finančnim stanjem. Preglejte, koliko sredstev imate na razpolago in koliko jih še potrebujete za uresničitev vaših ciljev.

3. Načrtujte

Planirajte vašo bodočo porabo. Preverite, koliko morate privarčevati za na primer nakup novega avtomobila in koliko časa bo potrebno, da za določen nakup ali strošek, ki ga načrtujete zberete dovolj denarnih sredstev.

4. Razmislite o ukrepih za uresničitev vaših ciljev

Kakšna je razlika med že zagotovljenimi sredstvi in sredstvi, ki so potrebni za uresničitev vašega kratkoročnega, srednjeročnega ali dolgoročnega cilja? Na kakšen način je takšno razliko najugodneje zmanjšati? Z varčevanjem in zagotavljanjem prostih denarnih sredstev je smiselno začeti čim prej, saj se z daljšim časovnim obdobjem povečuje vpliv obrestovanja ter povečuje možnost za rast. Daljše kot je časovno obdobje varčevanja ali investiranja, večja je tudi možnost, da se morebitna kratkoročna negativna gibanja na trgih pokrijejo s prihodnjimi pozitivnimi gibanji. Najemanje posojil omejite zgolj na nujno potrebno (npr. za večje investicije kot je nakup nepremičnine).

5. Razpršite svoj portfelj

Poznate rek, da vseh jajc ni pametno nositi v eni košari? To velja tudi za naložbe v finančne instrumente ali naložbe v ostale produkte. Naložbe je mogoče razvrstiti po različnih kriterijih, in sicer med drugim tudi glede na vrsto finančnega instrumenta (delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti), panožno strukturo (farmacija, tehnologija, storitvene dejavnosti), regijo (Evropa, Azija, Amerika) ali stil (naložbe za rast, naložbe za ohranjanje vrednosti).

6. Bdite nad stanjem vašega portfelja

Redno spremljajte stanje vašega portfelja in ga usklajujte z vašimi cilji oziroma željami. Preverjajte izpiske in poročila, ki jih prejemate od ponudnika finančnih storitev ter portfelj prilagajajte vašemu finančnemu stanju. Vedno spremljajte tudi gospodarsko in finančno situacijo, ki lahko vpliva na stanje vašega portfelja. Če se približuje čas, ko boste želeli investirana sredstva uporabiti za nakup novega avtomobila, stanovanja, razmišljajte tudi o bolj varnih oblikah naložbenja.


Naprej na določitev subjektivnega odnosa do tveganjaAgencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30