Trgovanje z vzvodom

Trgovanje z vzvodom (leverage)

Trgovanje z vzvodom pomeni, da vlagatelj pri investicijskem podjetju položi določeno višino denarnih sredstev s katerimi lahko opravi nakup finančnih instrumentov, ki je po vrednosti mnogo večji od samega pologa. Trgovanje z vzvodom omogoča vlagateljem in potencialnim vlagateljem realizacijo višjih donosov kot sicer, hkrati pa pomeni tudi večja tveganja in možnost, da vlagatelj izgubi celotna vložena sredstva. Še več, ob uporabi trgovanja z vzvodom lahko vaše izgube presežejo celo višino začetnega vložka. 

Tako lahko na primer vlagatelj s pologom 100 EUR in ob vzvodu 1:200 kupi finančne instrumente ali druge oblike naložb v protivrednosti 20.000 EUR (100 EUR x 200). Vendar pozor! Že manjša sprememba v tečaju tega finančnega instrumenta močno vpliva na vrednost začetnega vložka. 0,5% padec tečaja finančnega instrumenta tako pomeni 100 EUR izgube (0,5% x 100 EUR x 200), kar znaša vrednost vašega začetnega vložka. Večji padec tečaja tako v tem primeru predstavlja celo izgubo, ki je višja od vplačanega zneska. Razliko med nastalo izgubo in začetno vplačanim zneskom krije vlagatelj. Nakup pa lahko bremenijo tudi drugi transakcijski stroški, ki so navadno določeni s cenikom investicijskega podjetja. Glej primer trgovanja z vzvodom pri finančnih pogodbah na razliko CFD.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30