Trgovanje na kratko (short selling)

Trgovanje na kratko (short selling)

Pri prodaji na kratko gre za to, da nek finančni instrument, za katerega pričakujemo, da bo njegova vrednost v prihodnosti padla ter z namenom, da takšen pričakovani padec izkoristimo, najprej prodamo ter ga pozneje, pri nižji ceni, spet kupimo. Kljub temu, da trenutno vlagatelj ni lastnik finančnega instrumenta, ki je predmet prodaje, si le te lahko predhodno izposodi in jih pozneje, ko jih kupi na trgu po nižji ceni, vrne prvotnemu lastniku. Več o trgovanju na kratko na tej spletni povezavi.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30