Tveganje inflacije

Tveganje inflacije

Tudi inflacija, to je splošna rast cen v določenem časovnem obdobju in zmanjševanje kupne moči denarja, pomeni določeno tveganje za vlagatelja. Ob upoštevanju kupne moči denarja je, kljub temu, da je nominalen donos investicije še vedno pozitiven, lahko realen donos zaradi upoštevanja visoke inflacije negativen. Če na primer znaša letna inflacija 3%, potem mora izbrana investicija letno zagotavljati vsaj 3% donos, da bi vlagatelj ohranjal realno vrednost svoje investicije. Tako je tudi pri manj tveganih vrstah naložb (npr. vezane vloge pri bankah) potrebno upoštevati to vrsto tveganja.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30