Vzajemni pokojninski skladi

VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLADI

Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, ki je ločeno od premoženja upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, in ki je financirano s sredstvi zbranimi z vplačili dodatnega zavarovanja in ustvarjeno z upravljanjem s temi sredstvi, in je namenjeno zagotavljanju dodatne pokojnine. Vzajemni pokojninski sklad je v lasti članov vzajemnega pokojninska sklada, ki so na podlagi vplačil iz naslova dodatnega zavarovanja lastniki sorazmernega dela premoženja vzajemnega pokojninskega sklada.

Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov so lahko banke, zavarovalnice in pokojninske družbe. Upravljavci morajo pred začetkom sprejemanja vplačil vzajemnega pokojninskega sklada pridobiti dovoljenje ATVP za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada.

Seznam vzajemnih pokojninskih skladov in njihovih upravljavcev je dostopen na tej spletni povezavi.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30