Razmislite o svojem finančnem položaju

1. Kakšno je vaše premoženjsko stanje?

Prvi korak k uspešnemu finančnemu načrtu, ki je lahko podlaga za učinkovito investiranje, je določitev osebnega premoženja. Izračunate ga tako, da ocenite razliko med svojimi razpoložljivimi sredstvi in obveznostmi. Podobno kot v svetu podjetništva, morate izdelati osebno »bilanco stanja«. Pri tem si lahko pomagate tudi s preglednico.

Splošno velja, da je vaše neto premoženje pozitivno, dokler vaša razpoložljiva sredstva presegajo vaše obveznosti. Zato je za uspešno investiranje v prihodnosti vaša naloga nenehno prizadevanje k pozitivni razliki med sredstvi in obveznostmi na dolgi rok.

2. Ocenite svoja razpoložljiva sredstva

V naslednjem koraku ocenite, koliko sredstev imate na razpolago za investiranje. S tem boste lahko:

 • realno ocenili svojo sposobnost za investiranje;
 • organizirali svoje redne izdatke;
 • dosegli želene investicijske cilje;
 • identificirali realne potrebe in zahteve;
 • učinkovito upravljali z dolgom;
 • učinkovito varčevali in investirali.

  

Pri tem si lahko pomagate tudi s preglednico, s pomočjo katere si lahko izračunate razliko med vašimi prejemki in vašimi izdatki.

3. Določite osebne kriterije

Preden se odločite za katero koli obliko varčevanja ali investiranja, morate določiti osebne kriterije, po katerih se boste odločili za eno od oblik upravljanja s prostimi sredstvi:

 • vaša starost: s starostjo se spreminjajo potrebe in nagnjenost k tveganju (na primer pri tridesetih ste bolj nagnjeni k tveganju kot pri šestdesetih);
 • karierni in družinski cilji;
 • trenutne in pričakovane finančne razmere (zanesljivost zaposlitve, verjetnost nastopa nepričakovanih izdatkov);
 • posebne potrebe;
 • osebna in druga prepričanja (na primer etično delovanje podjetij);
 • kolikšen del dohodka lahko namenite varčevanju ali investiranju: pazite, da ne boste investirali denarja, ki ga potrebujete za svoje vsakdanje življenje;
 • tveganje, ki ga želite prevzeti nase.  Naprej na korak določanja svojih naložbenih ciljev

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30