Osem zlatih pravil investiranja


1. Investicije planirajte realno Natančno opredelite svoje osebno premoženje in razpoložljiva sredstva za investiranje. 
2. Določite prioritete za varčevanje ali investiranje
Pripravite se za upokojitev, omogočite otrokom kakovostno šolanje, povečajte premoženje z dodatnim dohodkom.
 
3. Razpršite svoje naložbe (diverzifikacija)
 Na trgu ni univerzalne investicije, ki bi imela vse želene lastnosti.
4. Določite realen časovni okvir
Kdaj želite dobiti izplačan dodaten dohodek? Kdaj načrtujete nakup nepremične? Natančno razmislite, kolikšen del investicije naj bo bolj likviden (hitro izplačljiv) in kolikšen bolj dolgoročno vezan?
 5. Postavite si meje tveganja  
Koliko tveganja ste pripravljeni prevzeti nase?
 
6. Držite se prvotno začrtanega plana

Različne finančne institucije vas nenehno zasipavajo z različnimi mikavnimi varčevalnimi in investicijskimi možnostmi. Ne pustite se zmesti in se držite prvotno začrtane investicijske politike, ki ustreza vašim potrebam, željam, znanju, izkušnjam, finančnem stanju in investicijskim ciljem.
 
7. Omejite svoje investicije

Naj vas kratkoročni dobički ne zanesejo, da boste investirali več, kot si lahko privoščite. Ponudbe, ki »so predobre, da bi bile resnične«, so v tudi v resnici takšne.
 
8. Razmislite o davčni obravnavi varčevanja in investiranja
Toda ne dovolite, da bi bila obdavčitev edini in odločilni dejavnik za izbor primerne naložbe.

 

Kaj pa v primeru težav?


Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30