Določite subjektivni odnos do tveganja

Tveganje pomeni možnost (verjetnost), da bo dejanski donos investicije odstopal od pričakovanega donosa te investicije. Odstopanje je lahko v pozitivni smeri (povečanje sredstev-premoženja) ali v negativni smeri (zmanjšanje sredstev-premoženja). Toleranca glede tveganja je odvisna od posameznikove sposobnosti za spopadanje s potencialnim padcem vrednosti njegovih naložb.

Donos poenostavljeno pomeni dobiček ali izgubo, ki ga ustvari naš denar, v času, ko smo ga »zaposlili«. Donosnost se običajno izrazi kot odstotek investiranega premoženja oziroma kapitala.

Glede tveganja je na mestu vprašanje: »Kako bi se počutili, če bi ravnokar izvedeli, da je vrednost vaše investicije v mesecu dni padla iz 50.000 evrov na 40.000 evrov?« Če bi bila vaša prva misel, kako se iz investicije umakniti, potem visoka raven tveganja pri investiranju ni primerna za vas.

Določite subjektivni odnos do tveganja
 
Posameznik naj bi sprejemal toliko tveganja, kolikor si ga lahko privošči, ne zgolj na podlagi svojega odnosa do tveganja, temveč glede na naravo svojih ciljev in finančnih razmer.
Nenaklonjenost tveganju je težko ocenljiva osebna značilnost. Pred začetkom investiranja je priporočljivo, da se sami dodobra izprašamo, kaj želimo doseči, kolikšne izgube smo pripravljeni prenesti, ne da bi bili ogroženi ključni cilji, ali nas bo kakšna naložba stala mirnega spanca.

 Kakšno tveganje smo pripravljeni prevzeti? Drži
(10 točk) 
Deloma drži
(20 točk)
Ne drži
(30 točk)
 
 Ne želimo pomisliti na naložbe, ki bi lahko prinašale negativne donose.
 Bolj kot visoka donosnost nas zanima likvidnost naložbe.
 Bolj kot visoka donosnost nas zanima cenovna stabilnost naložbe.
 Pri dolgoročnih naložbah nam je bolj pomembna varnost kot pa hitra in tvegana rast vrednosti naložbe.
 ŠTEVILO TOČK      

 

Če zberete od 40 do 60 točk, je vaša naklonjenost tveganju majhna. To pomeni, da premoženja ne želite prepuščati vplivom borznih nihanj in vas zanima predvsem ohranjanje premoženja, manj pa pretirana rast.

Če zberete od 70 do 90 točk, je vaša naklonjenost tveganju zmerna. Ne zanima vas samo ohranjanje vrednosti, temveč tudi rast premoženja.

Rezultat nad 100 točkami vas uvršča med vlagatelje, ki se tveganja ne bojijo preveč. Pri upravljanju premoženja vas zanimajo kar najvišji donosi in ste zato pripravljeni iskati tudi bolj tvegane naložbe.


Naslednji korak je pridobivanje informacij o mogočih naložbah
Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30