Osnove investiranja

Kaj je investiranje? Kaj želimo z investiranjem (sredstev) doseči? Koliko časa smo pripravljeni vztrajati pri(v) investiciji? Koliko smo pri tem pripravljeni tvegati?

Zgoraj so zapisana samo nekatera od vprašanj, ki bi si jih moral zastaviti vsak potencialni investitor, torej oseba, ki želi svoja sredstva oziroma del le-teh nameniti investiranju (investicijam).

Če povzamemo, je investiranje pravzaprav dejanje, ko se začasno odpovemo delu (svojih) sredstev za določeno časovno obdobje in po izteku tega obdobja pričakujemo povrnitev vloženih sredstev, povečanih za določen donos. Donos je lahko vnaprej znan (majhno tveganje) ali neznan (večje tveganje).

Katere korake moramo pri tem upoštevati?


Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30