Pridobite čim več informacij o potencialnih oz. obstoječih naložbah

Vsaka naložba ima razloge za in proti. Sledi šest kriterijev, ki jih kaže upoštevati pred njenim izborom: 

  • Trajanje naložbe; vedeti morate, kako dolgo naj bo naložen denar, da bo prinesel najboljše donose;
  • Donos; ugotoviti morate, kako bo izplačan donos (obresti, dividende, rente);
  • Zavarovanje; v vsakem primeru si poskušajte zagotoviti vsaj povračilo začetne naložbe, po možnosti z vsaj minimalnimi obrestmi;
  • Razpoložljivost; vedeti morate, kako si zagotoviti dostop do kapitala; ali obstajajo kakršne koli časovne omejitve oziroma kazni?;
  • Obdavčitev; natančno se pozanimajte o davčnih pravilih, ki veljajo za posamezne oblike naložb oziroma varčevanja;
  • Stroški; stroški zmanjšujejo donosnost vaše naložbe, zato je pri teh potrebno biti še posebej previden. Preden se odločite za nakup ali prodajo posamezne naložbe se natančno pozanimajte o stroških, ki pri tem lahko nastanejo. Veliko ponudnikov ima cenike poslovanja javno objavljene. V kolikor niste prepričani o pomenu in višini vstopnih, začetnih stroškov, administrativih taks, o višini in pomenu različnih provizij za trgovanje in hrambo finančnih instrumentov, vprašajte. Ponudniki finančnih produktov in storitev vam lahko primere obračunov prikažejo tudi na praktičnih primerih. 

 
Nadalje je potrebno upoštevati osnovno pravilo pri vseh vrstah naložb, in sicer večja kot je donosnost, bolj tvegana je naložba.  Donosnost je odvisna od več dejavnikov, kot na primer:

  • dostopnost do denarja (tj. možnost hitrega izplačila investiranega denarja);
  • dolžina (ročnost) vezave denarja;
  • davčna obravnava varčevalnega ali investicijskega produkta;
  • stroški.

 


Pri izbiri med varčevalnimi ali investicijskimi produkti, se o njihovi ustreznosti vedno prepričajte pri različnih javnih ponudnikih primerjalnih tabel med temi produkti, kot so banke, borza, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje ali pri organizacijah, ki skrbijo za varstvo potrošnikov.

Ne pozabite, da morate pri izbiri produktov z najvišjo donosnostjo vedno upoštevati temeljno finančno načelo, da je višja donosnost povezana tudi z višjim tveganjem.Pridobite informacije o mogočih ponudnikih 

 

 

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30